Termeni si conditii

Mențiuni legale și termeni de utilizare
Această pagină (împreună cu documentele la care se face referire în conținutul acesteia) vă oferă informații cu privire la condițiile în care puteți utiliza site-ul nostru web, fie în calitate de vizitator fie în calitate de utilizator înregistrat - atunci cand Dumneavoastra ati fost de acord sa parcurgeti si completati datele solicitate pentru inregistrare „Termeni de utilizare”. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare înainte de a începe să utilizați site-ul web. Prin utilizarea site-ului nostru web, vă exprimați acordul cu privire la acești Termeni de utilizare și la respectarea acestora. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, vă rugăm să vă retrageti de la utilizarea site-ului nostru web.

Va informam, ca in situatia acestei sectiuni a site-ului nostru web, detaliile completate de Dumneavoastra in calitate de utilizator inregistrat, vor fi ipastrate pe toata perioada necesar alocata, dupa derularea evenimentului si a materialelor informative ce se doresc a fi prezentate. 


Informații despre noi
Acest site web este dedicat exclusiv profesioniștilor in domeniul sănătății si este administrat de către Albotech Consulting SRL („noi”, „al nostru” și „nouă”). Suntem o societate cu răspundere limitată înregistrată în Romania având numărul de înregistrare în registrul comerțului J40/2654/2005, codul unic de înregistrare RO.17229077 și avem sediul social la adresa: B-dul Ficusului,Nr.1, etaj 1, sector 1, București.


Accesarea acestui Site web
Accesul la site-ul nostru web este permis temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau a modifica serviciile pe care le oferim pe site-ul nostru fără notificare (a se vedea mai jos). Nu ne asumăm răspunderea în cazul în care, din orice motiv, site-ul nostru web nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă. Este posibil să restricționăm periodic accesul la anumite părți ale site-ului nostru web sau la întregul site web, pentru utilizatorii care s-au înregistrat la noi.

În cazul în care alegeți sau vă sunt furnizate un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație, ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați astfel de informații ca fiind confidențiale și să nu le dezvăluiți niciunei alte persoane. Ne rezervăm dreptul de a dezactiva orice cod de identificare a utilizatorului sau orice parolă, indiferent dacă acestea sunt alese de dumneavoastră sau dacă vă sunt alocate de noi, în orice moment, în cazul în care, în opinia noastră, nu ați respectat oricare dintre prevederile acestor Termeni de utilizare. Sunteți de acord să ne anunțați imediat după ce ați luat cunoștință de orice dezvăluire sau utilizare neautorizată a codului de identificare a utilizatorului și/sau a parolei.

Sunteți responsabil pentru luarea tuturor măsurilor necesare pentru a avea acces la site-ul nostru web. Sunteți, de asemenea, responsabil pentru ca toate persoanele care accesează site-ul nostru web prin conexiunea dumneavoastră la internet să cunoască acești Termeni de utilizare, precum și ca acestea să respecte termenii în cauză.


Utilizare interzisă:
Puteți folosi site-ul nostru numai în scopuri legale. Nu aveți dreptul să utilizați site-ul nostru:

• în orice mod care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă;
• în orice mod care este ilegal sau fraudulos sau care are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos;
• pentru a transmite sau a asigura transmiterea de orice materiale promoționale sau publicitare nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam);
• pentru a încerca în mod neautorizat să accesați oricare dintre sistemele noastre sau rețelele terților;
• pentru servicii interactive.

Este posibil să furnizăm, la anumite intervale, servicii interactive pe site-ul nostru, inclusiv dar fără limitare la camere de chat, televoting sau panouri de afișaj. În cazul în care vom furniza servicii interactive, vă vom oferi informații clare despre tipul de serviciu oferit, respectiv dacă este moderat și ce formă de moderare se utilizează (inclusiv dacă este de tip uman sau tehnic).

Vom face tot posibilul pentru a evalua orice eventuale riscuri pentru utilizatori provenite de la terți atunci când utilizează orice serviciu interactiv furnizat pe site-ul nostru și vom decide în fiecare caz dacă este necesar să moderăm serviciul în cauză (inclusiv ce fel de moderare se va utiliza) din perspectiva acestor riscuri. Cu toate acestea, nu ne asumăm nicio obligație de a supraveghea, monitoriza sau modera niciun serviciu interactiv pe care îl furnizăm pe site-ul nostru și excludem în mod expres răspunderea noastră pentru orice pierderi sau daune care rezultă din utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un utilizator cu încălcarea normelor noastre de conținut, indiferent dacă serviciul este moderat sau nu.

În cazul în care moderăm un serviciu interactiv, vă vom oferi în mod normal un mijloc de a contacta moderatorul, dacă apar probleme sau dificultăți, acestea vom incerca sa le remediem in cel mai scurt timp posibil.


Standarde de conținut:
Aceste standarde de conținut se aplică tuturor materialelor cu care contribuiți la site-ul nostru web (contribuții), precum și oricăror servicii interactive aferente acestora. Trebuie să respectați următoarele standarde în spiritul și litera prevederilor acestora. Standardele se aplică fiecărei contribuții, atât în parte cât și în ansamblul său.

Contribuțiile trebuie să fie exacte (atunci când precizează fapte) și să se fi desfășurat în mod real (atunci când precizează opinii). Contribuțiile trebuie să respecte legislația aplicabilă din Romania și din orice țară din care sunt afișate. Contribuțiile nu trebuie:

• să conțină niciun material calomniator pentru vreo persoană;
• să conțină niciun material obscen, ofensator, răuvoitor sau instigator;
• să promoveze materiale sexuale explicite;
• să promoveze violența;
• să promoveze discriminarea pe teme de rasă, sex, religie, naționalitate, handicap, orientare sexuală sau vârstă;
• să încalce niciun drept de autor, drept asupra bazelor de date sau marca comercială a unei alte persoane;
• să fie de natură să inducă în eroare vreo persoană;
• să fie aduse cu încălcarea niciunei obligații legale față de terți, precum o obligație contractuală sau o obligație de încredere;
• să promoveze nicio activitate ilegală;
• să amenințe, să abuzeze sau să invadeze intimitatea altei persoane sau să cauzeze neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă;
• să fie de natură să hărțuiască, să supere, să stânjenească, să alarmeze sau să deranjeze o altă persoană;
• să fie folosite pentru a imita nicio persoană sau pentru a denatura identitatea dumneavoastră sau afilierea cu orice persoană;
• să dea impresia că emană de la noi, dacă acest lucru nu este adevărat;
• să pledeze pentru, să promoveze sau să susțină un act ilegal, precum (numai cu titlu de exemplu) încălcarea drepturilor de autor sau infracțiunile informatice.


Suspendare și reziliere:
Vom decide, la discreția noastră, dacă a existat o încălcare a acestor Termeni de utilizare, prin utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru. În cazul în care a intervenit o încălcare a acestor Termeni de utilizare, ne rezervăm dreptul de a lua măsurile pe care le considerăm adecvate, inclusiv, dar fără limitare la, luarea tuturor sau a oricăreia dintre următoarele măsuri:

• retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dumneavoastră de utilizare a site-ului nostru;
• eliminarea imediată, temporară sau permanentă a oricărui anunț sau material încărcat de dumneavoastră pe site-ul nostru;
• emiterea unui avertisment către dumneavoastră;
• proceduri legale împotriva dumneavoastră pentru rambursarea tuturor cheltuielilor cu titlu de despăgubire (inclusiv, dar fără limitare la cheltuieli administrative și judiciare rezonabile), care rezultă din încălcarea în cauză;
• acțiuni ulterioare în justiție împotriva dumneavoastră;
• divulgarea unor astfel de informații autorităților de aplicare a legii pe măsură ce vom considera necesar, în mod rezonabil. Nu ne asumăm răspunderea pentru acțiunile întreprinse ca răspuns la încălcările acestor Termeni de utilizare.


Obligațiile membrilor:
În momentul în care ați devenit membru al acestui site web, vă angajați să ne informați imediat cu privire la orice plângere sau acțiune împotriva dumneavoastră pentru orice utilizare a acestui site web și, la cererea noastră, să încetați fără întârziere actul reclamat. Sunteți de acord să ne informați imediat cu privire la orice modificări care afectează datele dumneavoastră de înregistrare. Este obligația dumneavoastră de a asigura actualizarea datelor dumneavoastră de înregistrare.
Puteți renunța la statutul dumneavoastră de membru al acestui site în orice moment, prin transmiterea unei notificări rezonabile, prin e-mail, la office@albotech.ro . Trebuie să precizați în mod clar numele dumneavoastră, numele de utilizator (dacă este cazul) și datele de înregistrare (dacă este cazul), precum și numele acestui site web pe toate mijloacele de comunicare.


Declinarea răspunderii legale:
În contextul în care am depus toate eforturile necesare pentru realizarea acestui site web, nu ne asumăm răspunderea pentru nicio acțiune întreprinsă de către orice persoană sau organizație, indiferent de domiciliul sau sediul acestora, ca rezultat, direct sau indirect, al informațiilor cuprinse în sau accesate prin intermediul acestui site web, fie că astfel de informații sunt furnizate de noi sau de un terț. Nicio informație conținută de acest site web nu ar trebui să fie interpretată ca oferind sugestii sau recomandări și acest site web nu ar trebui să fie invocat ca bază pentru nicio decizie sau acțiune. Ca urmare a progreselor și evoluțiilor medicale în curs, informațiile conținute de acest site web nu pot fi întotdeauna complet actualizate și, din acest motiv, astfel de informații sunt furnizate „CA ATARE” și „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”.

NU GARANTĂM, NU DECLARĂM ȘI NU NE ANGAJĂM ÎN NICIUN MOD EXPRES SAU IMPLICIT REFERITOR LA ORICARE INFORMAȚIE DIN CONȚINUTUL ACESTUI SITE WEB (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA OPORTUNITATEA, VALABILITATEA, ACURATEȚEA, TOTALITATEA SAU ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP A UNUI ASTFEL DE CONȚINUT SAU CĂ REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI WEB VOR FI FĂRĂ ERORI SAU DE ÎNCREDERE).

Sunteți de acord că utilizarea informațiilor obținute sau descărcate de pe sau prin intermediul acestui site web sunt la latitudinea și pe riscul exclusiv al dumneavoastră. Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, în acest caz cele de mai sus nu se vor aplica în aceste jurisdicții. Nicio informație medicală de pe acest site web nu este concepută pentru a înlocui sfatul specializat al medicului și nu putem răspunde la niciun e-mail nesolicitat cu privire la probleme personale de asistență medicală. Informațiile cu privire la produsele menționate pe acest site web pot varia în funcție de țară. Pacienții și cadrele medicale trebuie să verifice resursele medicale locale și autoritățile de reglementare pentru informațiile specifice țării lor. TREBUIE SĂ VĂ ADRESAȚI UNUI CADRU MEDICAL CALIFICAT ÎN MOD CORESPUNZĂTOR CU PRIVIRE LA ORICE PROBLEMĂ SAU CHESTIUNE PRECISĂ CARE FACE OBIECTUL ORICĂREI INFORMAȚII DIN ACEST SITE WEB ÎNAINTE DE A ÎNTREPRINDE ORICE ACȚIUNE.

Răspunderea noastră:
În măsura permisă de legea aplicabila, noi, Societatea ALBOTECH Consulting SRL și părțile terțe interesate excludem în mod expres:

• Toate condițiile, garanțiile și alți termeni care ar putea fi altfel sugerați prin statut, dreptul comun sau echitate; și
• Orice răspundere pentru orice pierderi sau daune directe sau indirecte suportate de către orice utilizator, în legătură cu site-ul nostru web sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza, sau rezultatele utilizării site-ului nostru, orice site-uri web legate de acesta, precum și orice materiale publicate în cadrul acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la orice răspundere pentru (i) pierderea de venituri sau beneficii, (ii) pierderea afacerii, (iii) pierderea profiturilor sau a contractelor, (iv) pierderea economiilor anticipate, (v) pierderea de date, (vi) pierderea fondului comercial, (vii) managementul neadecvat sau pierderea timpului de lucru, precum și (viii) pentru alte pierderi sau daune de orice fel, indiferent dacă acestea rezultă din și sunt cauzate din culpă (inclusiv neglijență), încălcarea contractului sau altfel, chiar dacă acestea pot fi prevăzute.


Nu garantăm că funcțiile conținute în acest site web vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori, că defecțiunile vor fi corectate sau că acest site web sau serverul care îl face disponibil nu conține erori.


Drepturi de proprietate intelectuală:
Drepturile de proprietate intelectuală asupra acestui site web, precum și asupra materialelor publicate în acesta, inclusiv, dar fără limitare la toate documentele, fișierele, textele, imaginile, Feed-urile RSS, fișierele audio, Podcast-urile, fișierele video, tutorialele flash, grafica, dispozitivele și codul conținute în acesta și în „aspectul și funcționalitatea” generale ale acestui site web, sunt deținute de noi sau de partenerii noștri. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele dreptului de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Aveți dreptul să faceți o singură copie și să tipăriți extrase sau documente de pe acest site web (cu excepția oricărui conținut deținut de terți care a fost identificat ca atare) pentru a-l utiliza în scopuri necomerciale cu condiția ca această copie sau exemplar tipărit să își păstreze toate drepturile de autor sau alte mențiuni referitoare la drepturile de proprietate și orice declinare a răspunderii legale conținute în acestea. Toate denumirile, logo-urile și mărcile comerciale expuse nu vor putea fi utilizate sau reproduse fără acordul nostru prealabil în scris. Poziția noastră (și a oricăror colaboratori identificați), în calitate de autori ai materialelor de pe site-ul nostru web trebuie să fie întotdeauna recunoscută.

Cu excepția celor menționate în mod expres mai sus, sunt interzise reproducerea în parte sau în tot a conținutului acestui site web, sub orice formă, inclusiv încadrarea, crearea oricărui produs derivat pe baza acestui site și/sau a conținutului său, integrarea în alte site-uri web, publicații sau sisteme electronice de regăsire a informațiilor. Nu aveți dreptul să utilizați diagrame, ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice grafică fără a fi însoțite de textele aferente. Niciun link către acest site web nu poate fi inclus în niciun alt site fără permisiunea noastră prealabilă în scris.

Nu vă oferim dreptul de a utiliza conținutul deținut de terți care este disponibil pe acest site web și este necesar să obțineți permisiunea proprietarului terț în cauză înainte de a utiliza sau descărca un astfel de conținut. Conținutul care este protejat de drepturi de autor nu poate fi modificat și nicio mențiune referitoare la competența autorului sau la dreptul de autor care apare pe un astfel de conținut nu poate fi, de asemenea, modificată fără a obține mai întâi acordurile corespunzătoare.

Cu excepția detaliilor menționate mai sus, nicio informație de pe acest site web nu va fi interpretată ca acordând orice alt drept sau licență. Toate denumirile de produse menționate în acest site web sunt mărci comerciale ale noastre sau ale partenerilor nostri, cu excepția acelor mărci indicate ca fiind deținute de alte societăți și ale căror drepturi sunt rezervate.


Dreptul de a utiliza informațiile furnizate de utilizator:
În cazul în care trimiteți orice material pentru a fi inclus pe acest site web (inclusiv, dar fără limitare la informații personale, know-how, comentarii, idei, întrebări, tehnici, rezumate sau altele similare), sunteți de acord: (i) ca astfel de materiale să nu fie considerate confidențiale (ii) ca aceste materiale să nu fie considerate proprietare și (iii) să ne acordați permisiunea irevocabilă, globală, permanentă, cu drept de liberă reproducere, neexclusivă de a utiliza, divulga, copia, modifica, adapta, afișa public in sectiunea dedicata și de a traduce toate sau oricare dintre astfel de materiale în orice scop, fără restricții. Ne rezervăm dreptul, la latitudinea noastră absolută, de a elimina sau a șterge, fără notificare, orice material pe care îl prezentați spre a fi inclus pe acest site web. Avem, de asemenea, dreptul de a dezvălui identitatea dumneavoastră către partenerii nostri care susțin că orice material publicat sau încărcat de dumneavoastră pe site-ul nostru constituie o componenta necesara pentru desfasurarea evenimentelor. Procesăm orice informații referitoare la dumneavoastră în conformitate cu Standardele interne privind politica de confidentialitate.


Viruși informatici, hacking și alte infracțiuni:
Nu aveți dreptul de a utiliza în mod inadecvat site-ul nostru web prin introducerea cu bună știință a virușilor informatici, a troienilor, viermilor, bombelor logice sau a altor materiale premeditate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu aveți dreptul să încercați să obțineți accesul neautorizat la site-ul nostru web, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice alt server, computer sau bază de date conectate la site-ul nostru. Nu aveți dreptul să atacați site-ul nostru web prin intermediul unui atac de tip „denial-of-service” sau al unui atac distribuit de tip „denial-of-service”.

Prin încălcarea acestei prevederi, ați comite o infracțiune în temeiul prevederilor legale aplicabile privind prevenirea și combaterea criminalității informatice. Vom raporta orice astfel de încălcare către autoritățile competente de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități prin dezvăluirea identității dumneavoastră către acestea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza site-ul nostru web va înceta imediat.

Nu ne asumăm răspunderea pentru nicio pierdere sau daună cauzată de un atac distribuit de tip „denial-of-service”, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic care ar putea infecta echipamentele dvs. informatice, programele informatice, datele sau alte materiale protejate de drepturi de autor ca urmare a utilizării de către dvs. a site-ului nostru sau a descărcării oricărui material publicat pe acesta sau pe orice site conectat la acesta. În conformitate cu bunele practici informatice, vă sfătuim să verificați împotriva virușilor toate materialele și/sau conținutul care sunt accesate și/sau descărcate de pe acest site web, utilizând programe informatice antivirus actualizate și disponibile pe piață.


Legătura cu acest Site web:
Nu aveți dreptul să creați link-uri către pagina noastră de start, sectiunilor dedicate ale platformei media, fără a obține mai întâi acordul nostru prealabil în scris. În urma acordului de mai sus, orice astfel de link trebuie să fie prezentat într-un mod corect și legal și care să nu prejudicieze sau să profite de reputația noastră. Nu aveți dreptul să creați un link astfel încât să sugerați orice formă de asociere, aprobare sau susținere din partea noastră în cazul în care aceasta nu există. Nu aveți dreptul să creați niciun link de pe niciun site care nu este deținut de către dumneavoastră.

Site-ul nostru web nu trebuie să fie încadrat pe niciun alt site și nu aveți dreptul să creați un link către nicio parte a site-ului nostru, în afară de pagina de start în urma consimțământului nostru scris menționat mai sus. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare fără notificare. Site-ul pe care creați link-ul trebuie să respecte în toate privințele prezentele Mențiuni legale.


Site-uri web și conținut deținute de terți:
Acest site web poate conține materiale deținute de terți (de exemplu, articole, colecții de imagini, introduceri de date sau rezumate) și poate include, de asemenea, link-uri hipertext către site-uri deținute de terți. Oferim aceste materiale și link-uri ale terților ca o favoare pentru utilizatorii noștri si a sectiunilor dedicate ale acestora. Link-urile vă sunt oferite numai în scop informativ. Nu deținem niciun control asupra niciunui site web sau conținut deținut de terți care este menționat, accesat sau disponibil pe acest site web și, prin urmare, nu susținem, sponsorizăm, recomandăm sau altfel nu ne asumăm responsabilitatea pentru aceste site-uri sau materiale ale terților sau pentru disponibilitatea acestor site-uri. În special, nu ne asumăm răspunderea care decurge din orice afirmație potrivit căreia orice conținut deținut de terți (indiferent dacă este publicat pe acest site sau pe orice alt site web) încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei persoane sau orice răspundere care decurge din orice informații sau opinii conținute pe acest site sau conținut al terților.


Modificări la acest Site web:
Ne rezervăm dreptul de a modifica orice parte a acestui site web sau a prezentelor mențiuni legale în orice moment, fără notificare. Orice modificare a prezentelor mențiuni legale va produce efecte de la data următoare când accesați acest site web. Se presupune că veți verifica periodic aceste Mențiuni legale pentru a lua cunoștință de orice modificare pe care am efectuat-o, având în vedere caracterul obligatoriu al acestora asupra dumneavoastră. Fără a aduce atingere celor de mai sus, nu vom fi obligați să actualizăm acest site web. Dacă este necesar, ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul la acest site web sau de a-l închide pe termen nedeterminat.


Codul ARPIM de etică în promovarea medicamentelor care se eliberează pe bază de prescripție medicală:
Orice conținut promoțional al acestui site web a fost elaborat în baza Codului ARPIM de etică în promovarea medicamentelor care se eliberează pe bază de prescripție medicală. ARPIM (Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente) este reprezentantul în Romania al EFPIA (Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) care este organizația reprezentativă a industriei farmaceutice din Europa. În sensul utilizării acestui site web, sunteți de acord ca orice probleme pe care le puteți întâmpina cu privire la conținut le veți adresa mai întâi Societății noastre.


Jurisdicție și lege aplicabilă:
Instanțele competente din Romania vor soluționa orice reclamație care decurge din, sau în legătură cu, orice aspect referitor la site-ul nostru web, deși ne rezervăm dreptul de a introduce orice acțiune în justiție împotriva dumneavoastră pentru încălcarea acestor Termeni de utilizare în țara dumneavoastră de reședință sau în orice altă țară în cauză. Acești Termeni de utilizare sunt reglementați de legislația română.


Cum ne puteți contacta
Ne puteți contacta prin trimiterea unui e-mail la office@albotech.ro .

Ultima revizuire la data de: Februarie 2021